ورود اولین محموله مواد غذایی به بازار “الهال” در حلب پس از باز گشایی جاده خناصر –عکس ها

1

ورود اولین محموله مواد غذایی به بازار “الهال” در حلب پس از باز گشایی جاده خناصر –عکس ها

غ/خ

 

شاهد أيضاً

9

  آيكو الإيرانية لصناعة السيارات في سورية شرکت ایکو ایران برای تولید خودرو در سوریه ...