بدرالدین حسون: برخی کشورها به وسیله رسانه های دروغین خود فرهنگ وحدت و توحید ملت سوریه را هدف قرار می دهند

1

دمشق-سانا

مفتی اعظم سوریه دکتر بدرالدین حسون تأکید کرد که برخی کشورها به وسیله رسانه های دروغین خود فرهنگ وحدت و توحید ملت سوریه را هدف قرار می دهند.

 مفتی اعظم سوریه در دیدار برخی کارمندان عامل در وزارت امور خارجه سوریه گفت سوریه به عنوان سرزمین ادیان آسمانی و مهد تمدن و اخلاق انسانی در معرض خطرناک ترین تهاجم قرار گرفته است تا برخی کشورها بتوانند منطقه را تقسیم کرده و ثروت آن را سلب کنند.

حسون افزود: سوریه در حال حاضر بهای مواضع ملی و قومی خود و بهای حمایت از مقاومت را در فلسطین می پردازد.

م.خ/غیاث