با هماهنگی بین شهرداری ریف دمشف وکمیته های آشتی محلی..خروج 360 دانش آموز از  منطقه “معضمیه الشام” برای امتحان دادن دوره دبستان-ویدئو

1-462-660x330

 

دمشق-سانا

با توجه به علاقهء دولت برای فراهم کردن تمام شرایط لازم به منظور ادامه تحصیل برای تمام دانش آموزان. امروز با هماهنگی بین شهرداری ریف دمشق وادارهء آموزش وکمیته های آشتی محلی در شهر “معضیمه الشام” 360دانش آموز بسر ودختر از شهر “معضمیه الشام” به منظور امتحان دادن دورهء دبستان خارج می شوند.

دانش آموزان از شهرداری ریف دمشق وتمام نهادهای ذیربط برای تلاش های مبذول به منظور تامین شرایط  که در خروج ورسیدن آنان به مراکز امتحانی  تشکر وقدردانی کردند.

ت-م

 

شاهد أيضاً

9

  آيكو الإيرانية لصناعة السيارات في سورية شرکت ایکو ایران برای تولید خودرو در سوریه ...