لاوروف پس از دیدار با کری: در این نشست درباره راه های توقف ورود سلاح از سوی تروریست ها به سوریه که از طریق مرزهای مشترک با ترکیه صورت می گیرد گفت و گو و رایزنی شد

4

وین -سانا 

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که دیدار با «جان کری» همتای آمریکایی خود در وین را دارد و راه های توقف ورود سلاح از سوی تروریست ها به سوریه که از طریق مرزهای مشترک با ترکیه صورت می گیرد، گفت و گو و رایزنی شد.

لاوروف در کنفرانس خبری پس از این دیدارگفت که  در دیدار با کری  گفت:راهکارهای توقف تجهیز تروریست ها به تسلیحات به ویژه از طریق مرزهای ترکیه را مورد بررسی قرار داده است.

لاوروف افزود: ما به بررسی بحران سوریه با گروه ریاض و دیگر معارضان سوری ادامه می دهیم. برخی از طرف های مخالف سوری دیدگاه های سازنده ای برای حل بحران سوریه را دارند.

 

نیرمین /ثناء