راه اندازی نمایشگاه بین المللی فنآوری ساخت وساز “تکنوبیلد2016”  با مشارکت 45 شرکت سوری وعربی متخصص ..ویدئو

6

دمشق -سانا 

 

فعالیت نمایشگاه بین المللی فنآوری ساخت وساز “تکنوبلید2016” در هتل داما روز دمشق که توسط موسسهء بین المللی سوریه ترویج وبازار یابی “سیما” ساماندهی می شود وتحت نظارت وزارت کارهای عمومی وبا حمایت از آن و از اتحادیه اتاق های تجارت سوریه ومجلس سوریه فلز وفولاد وبا مشارکت 45 شرکت سوری وعربی متخصص در حوزه ساخت وساز وتوسعه املاک وخدمات آن راه اندازی شدند .

1

2

 

 

شاهد أيضاً

9

  آيكو الإيرانية لصناعة السيارات في سورية شرکت ایکو ایران برای تولید خودرو در سوریه ...