سردار «احمد وحیدی» رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ايران: اطلاعات دقیقی از کمک آمریکا به گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق داریم

0

تهران – سانا

سردار احمد وحیدی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ايران  طی سخنانی در همایش ملی آمایش دفاعی امنیتی مناطق کویری و بیابانی اعلام كرد که اطلاعات دقیقی از کمک آمریکا به گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق داریم.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ايران با بیان اینکه ايران اطلاعات دقیقی از کمک امریکا به گروه های تروریستی در عراق و سوریه دارد، گفت: منطقه شرق ایران و آسیا محلی است که می‌خواهند این گروهای تروریستی را به آنجا منتقل کنند.

غیاث جاویش/م.خ