نیروهای رژیم آشغالگر صهیونستی 9 فلسطینی را در کرانه باختری و نوارغزه دستگیر کردند دمشق – سانا نیروهای رژیم آشغالگر صهیونستی 9 فلسطینی را در کرانه باختری و نوارغزه دستگیر کردند.

1

قدس اشغالی-غزه – سانا

نیروهای رژیم آشغالگر صهیونستی 9 فلسطینی را در کرانه باختری و نوارغزه دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی /وفا/ نیروهای رژیم آشغالگر 6 فلسطینی از جمله یک کودک را در شهرک /تقوع/ واقع در شرق بیت لحم و شهرک «العیسویه» در قدس اشغالی و شهرک «بیت آمر» واقع در الخلیل در جنوب کرانه باختری دستگیر کردند.

نیروهای رژیم اشغالگر 2 ماهیگیر فلسطینی را در آبهای منطقه «السودانیه» واقع در شمال غرب شهر غزه دستگیر کردند.

غياث جاويش/م.خ