بانک مرکزی سوریه: کاهش نرخ ارز . ونشانه های جدی برای آغاز پاسخدهی بازار ارز به اقدامات متخذه

0-119

دمشق-سانا

بانک مرکزی سوریه پیدایش قرائن جدی درمورد آغاز پاسخدهی بازار ارز به اقدامات متخذه از طرف بانک به منظور تنظیم نرخ ارز که روند نزول در پیش گرفت تاکید نمود. که در زمان حاضر قیمت صرافی هر دلار مقابل لیر سوریه 590 لیر شد.

وطی اطلاعیه ای که یک نسخه از آن به سانا رسیده است بانک به پیدایش عرضه بزرگ از ارز در بازار بدون تقاضا مقابل اشاره کرد بانک علت ترس معامله گران به خصوص سفته بازان از دوام روند کاهش شتابنده نرخ ارز در سایهء؛ حضور فشرده بانک مرکزی سوریه در بازار دانست.

ت-م

شاهد أيضاً

9

  آيكو الإيرانية لصناعة السيارات في سورية شرکت ایکو ایران برای تولید خودرو در سوریه ...